Nyttig info forsikr.

IF

Kort fortalt (Jan Nord-IF)


Ved skade skal det benyttes skjema fra IF forsikring for innrapportering:
Meld skade her: 

«Hva er forsikret?

Verdisaksforsikring:  Korets eiendeler samt personlige effekter.

Ulykkesforsikring:  Dødsfall som skyldes (ytre) ulykkesskade.  Invaliditet (medisinsk) ved ulykkesskade.  Behandlingsutgifter (utover folketrygden)

Beløpene forsikringen begrenses til fås opplyst ved henvendelse til NSF kontor.

Egenandel er kr. 1.000,-.

Verdisaksforsikringen dekker korets eiendeler som medlemmet har fått utlevert eller befinner seg på korets faste øvings- eller lagerlokale.  Korets eiendeler er forsikret med kr. 5.000,- multiplisert med antall medlemmer – maksimalt kr. 100.000,-.

Når medlemmene er på øvelse, konsert eller reise vil forsikringen også kunne dekke private eiendeler som ikke er dekket på annen måte.

Ulykkesforsikringen gjelder under øvelser, konserter, stevner, reiser inkl. opphold – som foregår under korets ledelse.  Dessuten gjelder ulykkesforsikringen på direkte vei fra hjemmet til øvelse/konsert/stevne/styremøte – og tilbake til hjemmet.  Forsikringen gjelder i hele verden.

Dette er en meget bra forsikring for våre medlemmer, og vi anbefaler at alle benytter seg av den.»

3 

Informasjon om

forsikringsavtalen mellom

Norsk Sangerforbund og If

1. Avtale vedtatt med mindre endringer 1.1.14. Generelle vilkår gjelder for ulykke-og reiseforsikring.

2. hvem er forsikret
Forsikringen gjelder alle kormedlemmer, tillitsvalgte og dirigenter i kor som har inngått avtale om forsikring  gjennom Norsk Sangerforbund. Når et kor gjør avtale om forsikring må alle medlemmer telle med.

3. hvor og når gjelder forsikringen
Verdisak- og ulykkesforsikringen for medlemmer gjelder i hele verden, til, fra og under enhver øvelse eller konsert i regi av kor, krets eller forbund.

4. ulykkesdødsfall – 50 000 kroner
Utbetales ved den forsikredes død i samsvar med vilkårene for ulykkesforsikring.

5. invaliditetserstatning – 500 000 kroner

Den avtalte forsikringssummen utbetales ved 100 prosent varig medisinsk invaliditet. Lavere invaliditetsgrad gis en tilsvarende lavere erstatning. Det gis ikke erstatning for Invaliditetsgrad under 5 prosent.

6. behandlingsutgifter – 25 000 kroner
Dekker medisinsk behandling av en ulykkesskade i inntil 2 år regnet fra den dagen skaden skjedde.

7. verdisakforsikring - 5 000 kroner pr medlem

Forsikringen dekker korets eiendeler som medlemmet har fått utlevert eller som befinner seg på korets faste øvings- eller lagerlokale. Korets eiendeler er forsikret for 5 000 kroner multiplisert med antall medlemmer maksimalt 100 000 kroner.
 Et kor med f.eks. 15 innmeldte medlemmer
vil ha en øvre forsikringssum på 75 000 kroner.
Når kormedlemmene er på øvelse, konsert eller reise vil forsikringen også kunne dekke private eiendeler som ikke er dekket på annen måte.

9. melding om skade
Skade som omfattes av avtalen skal meldes If snarest mulig. Skademelding utleveres og sendes via NSF som videresender skademeldingen til selskapet.

Totalpris per medlem er 40 kroner. Egenandel kr 1.000,-

For kjøp av forsikring eller ytterligere informasjon send brev til
Norsk Sangerforbund, Arbeidersamfunnets
plass 1A, 0181 Oslo

Nyeste kommentarer

20.05 | 17:39

Korbesøk fra Østfold 29. mai i Borgestad kirke! Velkommen! https://www.facebook.com/events/102053626860388/

Del denne siden

22.06 | 12:36

Hei

Vi "vrir" hodene våre. Har du noen formening om når han har vært aktiv i koret? Kan du sende meg en epost så kan vi snakke mer? Koret tar kontakt.

20.06 | 19:06

Hei mitt navn er Gunn-Karin Wold.Jeg er født i Skien 24/10 -1956.Pappa Reidar Benjamin Wold .Søker bilder av han fra kortiden.Mvh Gunn.

08.04 | 11:05

se på hjemmesiden deres - jeg ber om å få en ny invitasjon til dere høsten 2015 Vi har surret bort den vi fikk tidligere til Norlyd Blandakor, Stavanger,

Del denne siden