Notelære

       Notelære

Vi begynner fra starten!

 G-nøkkel

En G-nøkkel forteller oss hvor den enstrøkne G ligger på notelinjen.

Den vanligste skalaen er bygd rundt denne fra enstrøken C til den tostrøkne C.

  G-nøkkel med oktav senkning

 F-nøkkel / Bass-nøkkel

  Kryss og B

   Oppløsningstegn

Ikke alle kan noter, men av og til kan det være en ide å ha en liten anelse om hva som skjer på notearket.

Hvordan synge hva og hvor lenge.

Lydstyrke, pauser, pust og ikke minst gangen i sangen.

En fantastisk dirigent kan gjøre mye, men hun kan gjøre mer hvis vi er forberedt. Og det er her en enkel noteforståelse kommer inn.

Et lite 8-tall blir tegnet med på G-nøkkelen til tider. Ligger den nede betyr dette

Som G-nøkkelen forteller hvor G ligger i notesystemet, forteller F-nøkkelen,

populært kalt bass-nøkkelen, nødvendigvis hvor F ligger. Denne skalaen heter den lille oktav og ligger 8 toner under g-nøkkel skalaen.

Kryss og b kommer i to varienter. Som faste fortegn og som løse.

Faste fortegn er tegnet inn etter nøkkelen på notelinjen og viser til de notene som gjennom hele sangen har kryss eller b.

Løse fortegn blir alltid skrevet inn forann den noten det gjelder og varer alltid ut den takten den er skrevet inn i. (Med mindre en bindebue glir inn i neste takt.)

Kryss for en note betyr en halv note høyere mens b for en note betyr en halv note lavere

Et oppløsningstegn, vel, forteller oss at gjeldene fortegn ved denne noten ikke gjelder lenger. Som løse fortegn virker disse også bare for den takten den er skrevet inn i.

      Noteverdi

Hver note har sin lengde fra sekstendedels note til helnoter.

Helnoter varer i fire slag.

Halvnoter varer i to slag.

Firedelsnote varer i ett slag.

Åttendeselsnote varer i et halvt slag.

Sekstendedelsnote varer i et kvart slag.

   Pauser

Noter har hver sin verdi etter hvordan de er tegnet og dette gjelder også pause tegn. Fra helpauser til sekstendedelpauser

  Fermata

Vi finner også punkterte pauser. Og akkurat som med notene blir disse markert med en prikk bak pausetegnet.

 Gjentagelse

Satt foran og bak et stykke av notelinjene som skal repeteres. Syng fram til bakerste gjentagelsetegn og start fra øverste og ned til markering av hus.

 Hus

1. hus, 2. hus, etc - første gjenomgåelse inkluderer 1. hus. Andre gang hopper vi over den delen av stykket som er markert med første hus og isteden begynner på delen som er markert med 2. hus. Dette gjentar seg så mange ganger det er hus. Dette er fordi noen ganger er avsluttningen på et f.eks vers annerledes andre gangen igjennom.

 Da Capo

Etter denne indikasjonen skal vi starte sangen fra starten.

D.C. al fine betyr at vi går tilbake til starten og synger fram til Fine og stopper.

D.C al coda betyr at vi starter fra begynnelsen og synger frem til Coda tegnet og deretter hopper til neste codategn og ut

 Dal Segno

Etter denne indikasjonen hopper vi fram til nærmeste segnotegn. D.S. er som D.C med

påfølgene al fine eller al coda

 Segno

Finn dette tegnet på notearket etter en D.S.

 Coda

Syng fra start eller fra segno til dette merket. Når vi kommer dit hopper vi over et stykke til neste coda tegn

                    Tempo

adagio - Rolig, langsomt

allegro - livlig, hurtig

andante - moderat tempo, sakte

                 Noteforhold

 legato - sammenhengende

stakkato -  oppstykket

glissando - glidende

triola - tre noter på plassen til to

crescendo - økende styrke

diminuendo - minskende styrke

ritardando - langsommere

                 Lydstyrke

 svært svakt (pianissimo)

svakt (piano)

 mellom svakt (mezzo-piano)

 mellom sterkt (mezzo-forte

 kraftig (forte)

svært kraftig (fortissimo)

 Pust

Nå og da har vi felles pustepauser. Disse er indikert med en liten skråstrek eller komma på notelinjen

Håper dette utsnittet er til hjelp. Det er selvsagt masse mer, men dette er vel de vanligste begrep og notasjon vi møter på notearket.

Nyeste kommentarer

20.05 | 17:39

Korbesøk fra Østfold 29. mai i Borgestad kirke! Velkommen! https://www.facebook.com/events/102053626860388/

22.06 | 12:36

Hei

Vi "vrir" hodene våre. Har du noen formening om når han har vært aktiv i koret? Kan du sende meg en epost så kan vi snakke mer? Koret tar kontakt.

20.06 | 19:06

Hei mitt navn er Gunn-Karin Wold.Jeg er født i Skien 24/10 -1956.Pappa Reidar Benjamin Wold .Søker bilder av han fra kortiden.Mvh Gunn.

08.04 | 11:05

se på hjemmesiden deres - jeg ber om å få en ny invitasjon til dere høsten 2015 Vi har surret bort den vi fikk tidligere til Norlyd Blandakor, Stavanger,

Del denne siden