2023

Kerstin Olsen får honnør og blomst av Nina Mölm,sekretær for flott innsats med kaffekoking og Odd-kiosk i årene som har gått

Tove Høgås får gave for 5 år i koret ! Overrakt av sekretær Nina Mölm

Vår flotte solist Anne Lin Hogstad får blomster for at hun påtar seg solistoppdragene for koret ! Takk :)

Konsert på Kafé K 28.4.23 med solister og musikere